Silikátové barvy

Silikátové fasádní barvy, silikátové fasádní nátěry, nátěry fasád silikátovými barvami provádění fasádních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Silikátové barvy

Silikátové barvyISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasáda nejenom reprezentuje nás a naše bydlení, ale především chrání dům před mrazem, deštěm a vlhkostí. Abychom zvýšili životnost zdí domu, je potřeba o fasádu pravidelně pečovat. Když dodržíte základní rady při postupu, vydrží nátěr 10 až 12 let.

Silikátové barvy a jejich složení

Rozdíly mezi fasádními silikátovými barvami jsou veliké, jelikož hlavními určujícími kritérii pro jejich profilové vlastnosti jsou kompozice z pojiv, pigmentů, plnidel a aditiv.

Silikátové barvy a jejich pojiva zajišťují přídržnost. Mezi pojivy lze rozlišit dvě skupiny: minerální (= anorganická) pojiva (např. křemičitan draselný, příbuzný hornině křemenci) a organická pojiva (např. disperze syntetických pryskyřic nebo silikonové emulze). Rozdíl mezi nimi spočívá především v principu přídržnosti: minerální pojiva chemicky reagují s podkladem a trvale se s ním spojují, organická pojiva drží jen „přilnutím“. Pojivo zodpovídá za mnoho vlastností barev a rozhoduje o renovačním cyklu fasády. Vodní sklo – hlavní pojivo silikátových barev.

Silikátové barvy

Přírodní, minerální a s geniálním principem přídržnosti – to je pojivo ve formě vodního skla. Nejdůležitější součástí barvy, která určuje její jakost, je pojivo. To zajišťuje spojení různých obsažených látek navzájem a především přídržnost barvy na podkladu. Rozlišujeme anorganická (minerální) a organická pojiva. A právě u pojiv se svět barev dělí na dva zásadní směry: na minerální a petrochemickou technologii. Druhá zmiňovaná používá pojiva na bázi polymerů, tedy umělých hmot, které jsou vyráběny z ropy energetický náročnými syntetickými procesy. Tato pojiva, také nazývaná „organická“ představují jádro barev disperzních nebo založených na silikonových pryskyřicích a tvoří po zaschnutí na povrchu více nebo méně porézní film.

Minerální pojiva silikátových barev chemicky reagují s podkladem. Princip silikátové techniky spočívá v prokřemenění pojiva s podkladem – to je chemický proces, při němž pojivo – draselné vodní sklo – reaguje s minerálním podkladem. Vzniká tak pevné, nerozpustné spojení barvy s nosičem nátěru (omítka, kámen, beton aj.).

Silikátové barvy

Pigmenty dávají barvě její barevnost. Barevné pigmenty silikátových barev jsou velmi jemně rozemleté a extrémně barvící prášky. Přidáním pigmentů získává materiál barvy potřebný odstín. Také mezi pigmenty existují anorganické (= minerální) a organické typy. Anorganické pigmenty se získávají z minerálů, zatímco organické pigmenty se většinou vyrábějí z organických surovin. Minerální pigmenty jsou extrémně stálobarevné a neblednou. V tom jsou barvy s minerálními pojivy o hodně lepší.

Plniva silikátových barev jsou zpravidla moučky z různých hornin. Díky plnivům získává vrstva barvy svou tloušťku, která je potřebná k ochraně fasády před povětrnostními vlivy. Kromě toho většina barev obsahuje takzvaná aditiva. Jsou to pomocné látky, kterými lze regulovat různé vlastnosti barev (např. vodoodpudivost nebo konsistenci).

Silikátové fasádní barvy a jejich využití

Na sanované objekty, objekty s vyšší vlhkostí, historické objekty a na sanační omítky. Pojivo silikátových barev tvoří draselné vodní sklo. Díky tomu mají vysokou paropropustnost a dají se použít na všechny druhy zateplovacích systémů… pokud na podkladu není akryl. V tom případě musíte použít jen akrylátovou barvu nebo použít adhezivní / egalizační penetrační podkladový nátěr. Jejich paropropustnost je obvykle excelentní a rovněž přídržnost je vysoká (díky „chemickému“ vázání s podkladem). Pojivem silikátových fasádních barev je draselné vodní sklo, jehož charakteristickým znakem je velmi vysoké pH. Nátěrovou hmotu lze navíc aplikovat jen na podklady, které obsahují křemík – například vyzrálé štukové omítky bez povrchových úprav, nebo silikátové malby. Pro kolorování lze tedy použít jen anorganické pigmenty, proto lze docílit jen omezeného množství odstínů. Silikátové barvy se vyznačují vysokou životností, bohužel jsou více nasákavé a náročnější pro aplikaci.

Silikátové barvy

Silikátová fasádní barva – odolá plísním i mechům na fasádě, jelikož pojivo je díky své zásaditosti přirozeně odolné proti plísním a mechům. Minerální barvy jsou netečné vůči UV záření. Stárnou průběžně rovnoměrnou ztrátou tloušťky nátěru, to znamená, že během několika desetiletí přirozeně zvětrávají a jsou stále tenčí.

Disperzní nebo silikonová pojiva působením UV záření během let křehnou, vznikají praskliny. Jimi proniká pod nátěr voda a způsobuje jeho odprýskávání. Sprašující nátěry znamenají uvolňování pigmentů. Když přejedete dlaní po fasádě, zůstanou vám na ní lpět práškové zbytky. Tyto uvolněné částečky se musí důkladně odstranit.

Silikátové barvy – technické vlastnosti

  • vhodné do interiéru a exteriéru
  • výborná paropropustnost
  • vysoká odolnost proti oděru a poškrábání
  • vodoodpudivost
  • vysoká odolnost proti zašpinění
  • ideální pro obnovu fasád historických objektů
  • vhodná k nátěrům omítek sanačního systému
  • snižuje riziko vzniku plísní a řas
Technický list